Computer

sazba počítačového čtrnáctidenníku
Computer Press, červen 1999 – březen 2008