Connect!

sazba měsíčníku
Computer Press, jednotlivá čísla 1999–2009