Prerie express

sazba a redakční zpracování čtvrtletníku
Westerners International-CZ, 1995–2004