Úprava „kazetové dveře“

Úprava fotografie pro webovou prezentaci (jas, kontrast, srovnání perspektivy, korekce deformace a vinětace, doplnění odlesků, odretušování zásuvky)