Úprava „zrcadlo empír“

Úprava fotografie pro webovou prezentaci (jas, kontrast, ořez, výměna plochy zrcadla, napodobení fazety)