Jak vznikají slavné fotografie

Computer Press, 2009