SOA Servisně orientovaná architektura

Computer Press, 2009